The future belongs to those who prepare for it. - Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882)

Waarom cryonics?

Cryonics - een wetenschappelijk experiment voor extreme levensverlenging.

'What was that?'
'That was your life, mate.'
'Oh, that was quick. Do I get another?'
'Sorry mate, that was it!'
''Basil Fawlty''

Dit citaat, gevonden op de website van Slow Life, is bedoeld om mensen aan te moedigen het beste uit hun leven te halen. Het leven is tenslotte tijdelijk en je leeft maar één keer. Zegt men.

Misschien is er wel een tweede kans. Sinds veertig jaar is er een interessant wetenschappelijk experiment aan de gang: Cryogene Suspensie. Bij Cryogene Suspensie of "Cryonics” worden mensen na hun dood ingevroren in vloeibaar stikstof (-196° C) zodat hun lichaam in principe onbeperkt behouden blijft. De achterliggende hoop is dat in de toekomst de wetenschap zich ver genoeg zal ontwikkelen om de patient te kunnen genezen van de ziekte waaraan hij/zij is overleden (inclusief ouderdom) en de beschadigingen als gevolg van het invriezen zelf ongedaan te maken.

Met nadruk wijs ik erop dat cryonisten zich er van bewust zijn dat cryonics een experiment is; d.w.z. dat er geen garanties zijn dat het zal lukken. Cryonisten beschouwen hun deelname aan het experiment als een rationele gok: aangezien het gebaseerd is op wetenschappelijke principes is het waarschijnliker dat het lukt dan bij het geloof in een hiernamaals, bijvoorbeeld de hemel of reïncarnatie. Als Cryonics niet werkt blijf je dood, net als wanneer je je na je dood laat begraven of cremeren. Ook cryonisten proberen dus het beste uit hun leven te halen.


Beavis en Butthead: "Cryonics is Cool" ''Ontwerp van de Nederlandse cryonist Henri Kluytmans voor Transvision 98, de eerste bijeenkomst van Europese transhumanisten.''^

Cryonics is nog altijd pionierswerk: het vraagt investeringen. Maar, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, investeringen die vrijwel iedereen zich kan veroorloven. Daarover meer op een andere plaats.

Mensen die serieus in cryonisme geïnteresseerd zijn en een contract hebben om na hun dood te worden ingevroren noemt men “cryonisten”. Mensen die inmiddels zijn ingevroren (op dit moment ca 200) noemt men in de oudere literatuur ludiek "cryonauten"; de cryonics service providers spreken liever van "patienten". Er zijn in Nederland op dit moment zo’n 7 actieve cryonisten, daarvan ben ik er één. De Nederlandse cryonisten zijn verenigd in de Dutch Cryonics Organisation, de DCO.

Er is heel wat over cryonisme op het Web te vinden, maar voornamelijk in het Engels en toegesneden op de Amerikaanse situatie. Ik heb deze website gemaakt om informatie in het Nederlands te geven over cryonisme en mensen die vanuit Nederland zelf een suspensie contract willen afsluiten eventueel de weg te wijzen. Op deze website zal ik de woorden "cryonisme", "suspensie" en het Engelse “cryonics” door elkaar gebruiken.

David Ettinger on Singularity 1 on 1: Take Steps and Be Prepared!

Via Singularity Weblog.
David Ettinger is de zoon van Robert Ettinger; de “father of cryonics”.
Interessante quote:

“Being frozen is a horrible thing, it’s just that the alternative is even worse.”

Hal Finney being cryopreserved now

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat Hal Finney - een bekende transhumanist - liet weten dat bij hem de ziekte ALS vastgesteld was.
Hij gaf aan dat hij niet snel zou opgeven, maar zijn activiteit op de diverse mailinglists - en dat waren er heel wat meer dan alleen de extropy mailinglist - stopte min of meer per direct.
Ik heb mij in de tussentijd nog wel eens afgevraagd hoe het met hem zou gaan, maar vandaag hoorde ik via Max More dat hij was overleden. En gelukkig, zoals het ieder verstandig mens betaamt, in goede handen was bij één van de cryonics providers, in zijn geval Alcor.

I am both sad and happy to tell you that long-time Extropy Institute/Extropy magazine/Extropy chat list
mber -- and honored cypherpunk and Bitcoin pioneer – was declared clinically dead this morning and is now being cryopreserved. Hal was diagnosed with ALS five years ago. He made it clear that once he lost the ability to communicate, he did not want his vital functions supported any further but should be allowed to cease functioning and promptly be cryopreserved. Hal and Fran Finney arrived in Scottsdale, Arizona on Tuesday where he was checked into ICU of a hospital near Alcor. After administration of drugs to ensure no consciousness, his ventilator was removed. Although the doctors expected all breathing to cease within an hour, Hal’s body kept going until shortly before 9:00 am this morning, August 28, 2014. Immediately after pronouncement of legal death, Alcor’s standby team went into action, restoring circulation, ventilation, administering an array of medications, and initiating external cooling. Surgery is currently underway to enable us to replace Hal’s blood and interstitial fluids with cryoprotectant. Once perfusion is finished we will be able to plunge Hal’s temperature down past the freezing point without any significant ice formation. Once he is down to around -110 degC we will slow cooling and take a couple more days to reach the final storage temperature of -196 degC. After that, Hal will be placed in long-term storage and cared for until the day when repair and revival may be possible. Hal’s wife, Fran (also an Alcor member) has stayed by Hal’s side throughout and is observing our procedures firsthand. Since Hal is open about his Alcor membership and said that he would be happy for us to tell people about his choice if it might be good for cryonics, we will be issuing a press release, as well as writing something more extensive for *Cryonics* magazine and elsewhere. If you have thoughts on Hal and his life and work, please send them to me. Hal, I know I speak for many when I say that I look forward to speaking to you again sometime in the future and to throwing a party in honor of your revival. --Max

Guide to Cryonics Procedures

Een vernieuwd en duidelijk overzicht op de website van het Cryonics Institute.

Insuring Optimal Suspensions

1. Cryonics Patients Pre-Treatment
2. Initial Cool-down and Transport.
3. Washout and Perfusion
4. Further Cool-Down and Storage.

We Will Live Again

We Will Live Again is een twaalf minuten durende documentaire over het Cryonics Institute, gemaakt in 2013 voor het Tribeca Film Festival.
Behalve een kijkje in de procedure van het in suspensie brengen van een patient, zie je ook Ben Best en Andy Zawacki aan het werk en, helemaal op het eind, Robert Ettinger.

The Last Generation to Die — a short film.

A Kickstarter project

Cryonics Could being frozen for resurrection work?

BBC One heeft op "Inside Out Yorkshire and Lincolnshire" een korte video-documentaire over Cryonics UK, de Britse organisatie van Cryonisten.
Toen ik, circa 1998, besloot dat cryonics misschien iets voor mij was, ben ik een paar keer naar Engeland geweest om bij deze groep, die toen nog Alcor UK heette, mee te draaien en mij te laten inspireren. Ik was daar van harte welkom!
Al na de eerste keer wist ik het zeker: dit wil ik ook. Ze hadden daar hun zaakjes toen al prima op een rijtje. En zoals uit deze video blijkt, komen ze nog steeds bij elkaar om te trainen voor de noodzakelijke eerste hulp. Bij de Dutch Cryonics Organisation zijn we helaas nog niet zo ver, al hebben we al een behoorlijk aantal zaken georganiseerd.
Maar ook de BBC verdient een compliment voor de evenwichtige documentaire, waarin in drie minuten toch een heleboel verteld wordt.

4 February 2013 Last updated at 03:12 GMT Help

Cryonics may look like science fiction but cryonicists believe that at some point in the future it will be possible to bring back people from the dead.
BBC Inside Out follows a group of people who are making plans to be frozen when they die.
Reporter Lucy Hester visits the Cryonics UK headquarters in Sheffield and finds out how preparations are being made for their future freezing.
When they die, participants in the project will be transported to the United States where they will be kept in cold storage.
It is a huge gamble because cryogenics is still medically unproven, and it could be up to a century before it is known if the process is successful.
Inside Out Yorkshire and Lincolnshire is broadcast on Monday, 4 February at 19:30 GMT and nationwide on the iPlayer for seven days thereafter.

Nogmaals Tijdschrift "Kijk" over cryonics.

In mijn vorige blogpost heb ik bericht over mijn onvrede met de titel van het artikel in de "Kijk" van augustus.

Gelukkig heeft de redactie gereageerd en voor wat hoort wat; als ik klaag, klaag ik, maar dan moet ik ook zo fair zijn ze hun recht op weerwoord te geven. Hieronder dus:

JPK 30 juni 2012 op 16:36

@George: Het woord ‘levend’ had inderdaad niet in de kop boven het artikel moeten staan, omdat het, zoals u zegt, niet van toepassing is op cryonisme zoals dat nu gebeurt. Helaas viel ons dit pas op toen het blad al bij de drukker lag, waardoor aanpassen niet meer mogelijk was. Onze excuses hiervoor; we zullen dit rechtzetten in de volgende editie van KIJK.


Excuses aanvaard :-)

Tijdschrift "Kijk" over cryonics

Populair-wetenschappelijk tijdschrift "Kijk" heeft deze maand een artikel over cryonics, waar o.a. ik voor ben geïnterviewd, naast Mike Darwin en Ralph Merkle.

Het is allang geen eer meer interviews te mogen geven aan de pers over cryonisme; het onderwerp is zo sensationeel - kennelijk - dat iedereen er wel iets over wil schrijven, tegelijk mag het ook niet te diep gaan. Daarom mijn FAQ,wie na lezing hiervan nog een vraag wil stellen die niet eerder gesteld is, is welkom.

Quest is inmiddels twee keer geweest, de eerste keer, alweer een aantal jaren geleden, was het resultaat niet best, maar daarna beterde het blad zijn leven en verscheen er een artikel dat begrijpelijk was, maar waarin geen onjuistheden stonden. En zo hoort het ook.

Ook bij "Kijk" heb ik natuurlijk gevraagd of ik het concept mocht doorlezen. Dat mocht. Journalist Hidde Tangelder stelde zich open op en was bereid de correcties toe te passen. Echter: de redactie besloot dat het artikel wat moest worden opgeleukt, dus kreeg ik een nieuwe versie aangeboden, of ik daarmee ook akkoord ging.

Nog een klein foutje eruit gehaald en het licht op groen.

Het artikel begon in de nieuwe versie overigens met de wervende vraag:

Wat als...
...mensen die zich laten invriezen weer bij bewustzijn komen?

Niet slecht, vond ik. Zo'n artikel wil je als niet-cryonist wel lezen.

De webversie van het artikel is echter ietsiepietsie anders:

Wat als… we mensen kunnen in- en ontvriezen?

Een kniesoor die daarop let.
Maar de gedrukte versie is heel anders:

Wat als… we mensen levend kunnen in- en ontvriezen?

Dat zou ik geen ietsiepietsie meer willen noemen. Ik heb dan ook commentaar ingediend bij het webartikel. De redactie moet dat op het moment dat ik dit schrijf nog goedkeuren, daarom voor de zekerheid hier nog een keertje dat commentaar, overigens wel ietsiepietsie hersteld van een paar in de haast gemaakte taalfautjes.

Aangezien ik degene ben die door Hidde Tangelder geïnterviewd is geworden en in het artikel aan het woord kom, vind ik dat ik wel iets mag zeggen. Zoals dat meestal gaat heb ik het concept voor publicatie doorgelezen en hier en daar nog wat technisch commentaar geleverd. Het laatste concept dat ik van Tangelder kreeg begint hetzelfde als deze web-versie, maar in het (gedrukte) blad is op magische wijze het woord “levend” in de titel gekropen. “Wat al we mensen *levend* kunnen in- en ontvriezen” staat er dan ietwat hijgerig, en ik zou er zeker bezwaar tegen gemaakt hebben als ik dat in het concept was tegengekomen. Cryonisme is een wetenschappelijk experiment, waarvan de haalbaarheid nog lang niet vaststaat – dat realiseren ook cryonisten zich – en het is dan ook volstrekt niet aan de orde om mensen levend in te vriezen. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de dood. Het feit dat, als cryonisme in de (verre) toekomst een haalbare optie blijkt te zijn, hibernatie eventueel kan worden ingezet om interstellaire reizen mogelijk te maken doet hier niets aan af. Het is thans onwettelijk mensen levend in te vriezen en dat is dan ook niet wat cryonisten propageren. Ook al is “Kijk” een populair wetenschappelijk tijdschrift, het zou goed zijn als het blad zich bij de feiten zou houden; ook zonder leugens is cryonisme al sensationeel genoeg – zeker als het ook nog haalbaar zou blijken.

Syndicate content