George Overmeire's blog

Nogmaals Tijdschrift "Kijk" over cryonics.

In mijn vorige blogpost heb ik bericht over mijn onvrede met de titel van het artikel in de "Kijk" van augustus.

Gelukkig heeft de redactie gereageerd en voor wat hoort wat; als ik klaag, klaag ik, maar dan moet ik ook zo fair zijn ze hun recht op weerwoord te geven. Hieronder dus:

JPK 30 juni 2012 op 16:36

@George: Het woord ‘levend’ had inderdaad niet in de kop boven het artikel moeten staan, omdat het, zoals u zegt, niet van toepassing is op cryonisme zoals dat nu gebeurt. Helaas viel ons dit pas op toen het blad al bij de drukker lag, waardoor aanpassen niet meer mogelijk was. Onze excuses hiervoor; we zullen dit rechtzetten in de volgende editie van KIJK.


Excuses aanvaard :-)

Tijdschrift "Kijk" over cryonics

Populair-wetenschappelijk tijdschrift "Kijk" heeft deze maand een artikel over cryonics, waar o.a. ik voor ben geïnterviewd, naast Mike Darwin en Ralph Merkle.

Het is allang geen eer meer interviews te mogen geven aan de pers over cryonisme; het onderwerp is zo sensationeel - kennelijk - dat iedereen er wel iets over wil schrijven, tegelijk mag het ook niet te diep gaan. Daarom mijn FAQ,wie na lezing hiervan nog een vraag wil stellen die niet eerder gesteld is, is welkom.

Quest is inmiddels twee keer geweest, de eerste keer, alweer een aantal jaren geleden, was het resultaat niet best, maar daarna beterde het blad zijn leven en verscheen er een artikel dat begrijpelijk was, maar waarin geen onjuistheden stonden. En zo hoort het ook.

Ook bij "Kijk" heb ik natuurlijk gevraagd of ik het concept mocht doorlezen. Dat mocht. Journalist Hidde Tangelder stelde zich open op en was bereid de correcties toe te passen. Echter: de redactie besloot dat het artikel wat moest worden opgeleukt, dus kreeg ik een nieuwe versie aangeboden, of ik daarmee ook akkoord ging.

Nog een klein foutje eruit gehaald en het licht op groen.

Het artikel begon in de nieuwe versie overigens met de wervende vraag:

Wat als...
...mensen die zich laten invriezen weer bij bewustzijn komen?

Niet slecht, vond ik. Zo'n artikel wil je als niet-cryonist wel lezen.

De webversie van het artikel is echter ietsiepietsie anders:

Wat als… we mensen kunnen in- en ontvriezen?

Een kniesoor die daarop let.
Maar de gedrukte versie is heel anders:

Wat als… we mensen levend kunnen in- en ontvriezen?

Dat zou ik geen ietsiepietsie meer willen noemen. Ik heb dan ook commentaar ingediend bij het webartikel. De redactie moet dat op het moment dat ik dit schrijf nog goedkeuren, daarom voor de zekerheid hier nog een keertje dat commentaar, overigens wel ietsiepietsie hersteld van een paar in de haast gemaakte taalfautjes.

Aangezien ik degene ben die door Hidde Tangelder geïnterviewd is geworden en in het artikel aan het woord kom, vind ik dat ik wel iets mag zeggen. Zoals dat meestal gaat heb ik het concept voor publicatie doorgelezen en hier en daar nog wat technisch commentaar geleverd. Het laatste concept dat ik van Tangelder kreeg begint hetzelfde als deze web-versie, maar in het (gedrukte) blad is op magische wijze het woord “levend” in de titel gekropen. “Wat al we mensen *levend* kunnen in- en ontvriezen” staat er dan ietwat hijgerig, en ik zou er zeker bezwaar tegen gemaakt hebben als ik dat in het concept was tegengekomen. Cryonisme is een wetenschappelijk experiment, waarvan de haalbaarheid nog lang niet vaststaat – dat realiseren ook cryonisten zich – en het is dan ook volstrekt niet aan de orde om mensen levend in te vriezen. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de dood. Het feit dat, als cryonisme in de (verre) toekomst een haalbare optie blijkt te zijn, hibernatie eventueel kan worden ingezet om interstellaire reizen mogelijk te maken doet hier niets aan af. Het is thans onwettelijk mensen levend in te vriezen en dat is dan ook niet wat cryonisten propageren. Ook al is “Kijk” een populair wetenschappelijk tijdschrift, het zou goed zijn als het blad zich bij de feiten zou houden; ook zonder leugens is cryonisme al sensationeel genoeg – zeker als het ook nog haalbaar zou blijken.

War on Aging

Sciencedebate.org heeft nu een forumvraag
"Should the United States fund a "War on Aging "?". Interessante vraag. Ik vraag me altijd af waar iedereen de tijd vandaan haalt op dit soort fora te posten - het leven is al zo kort - maar ik was toch wel blij dat John de Rivaz - gerenommeerd cryonist - dat wilde doen:

Isn't "immortalism" recycling education?
Instead of being pensioned off, individuals can work for maybe hundreds of years and save money until they have enough private means to chose what to do rather than be totally motivated by what produces the best salary.
There was a man on TV the other day who had a rare books business he was running from home via mail order over the Internet. He obviously enjoyed the work. He had previously been a lawyer, from which profession he had presumably saved capital to enable himself to make a modest living doing what he loved the most.
Unless someone's activities are totally "receptive", ie watching other people do something like playing with a ball or listening to people reciting a play, there is some wealth being created, even if only a little.

The Church of Cryopreservation.

In en tweedelig artikel in het online magazine van de Canadian Medical Association beschrijft Michael Monette cryonics.
Deel 1: Spending eternity in liquid nitrogen pdf.
Deel 2: The Church of Cryopreservation pdf
Natuurlijk de nodige kritische kanttekeningen:

“The probabilities are so low,” says Peter Mazur, a cryobiologist and research professor at the Department of Biochemistry and Cellular and Molecular Biology at the University of Tennessee in Knoxville. “You can’t prove maybe that they’re zero — that is to say that it can’t be done — but you can I think demonstrate that the probability of its being done is so extremely low that effectively it is zero.”
But “just because there’s nothing to rule out that it can be done doesn’t mean that it can be done,” Mazur adds. “If something becomes so improbable to do, I think you have to think of it in those terms and not just whether it’s an absolute yes it can be done or no it can’t be done.”
Others are even more skeptical.
“It’s just one of these diversions that raises false expectations,” says John Baust, lead professor and director of the Institute for Biomedical Technology at Binghamton University, State University of New York. “I think individuals who are contemplating participating in this practice need to recognize that they’re really buying a lottery ticket and the odds are not particularly good.”

Een lot, ja. Dat is wat je koopt, want als je je laat begraven of cremeren ben je zeker weg. Bovendien kun je negatief denken over de mogelijkheden zoals die er tot nu toe lijken te zijn, dat neemt niet weg dat het idee van suspensie goed is - hooguit is de procedure nog niet goed genoeg om de kansen reëel te maken: laten de wetenschappers zich dus inzetten om de invries- (of, mooier woord: suspensie-)procedure te verbeteren,zodat het wél werkt.
Een ander artikel dat deze week verscheen was "The evolution of Death". Het is eigenlijk een uittreksel uit het book "The Undead" van Dick Teresi. Onder meer legt dit boek uit dat het stoppen van het hart lange tijd gezien is als het moment waarop iemand dood is, maar inmiddels gelooft niemand dat meer: harten worden overal ter wereld stilgezet en weer op gang gebracht, soms zelfs in een ander lichaam. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de hersenen, nu het criterium voor iemands dood.
Het is duidelijk dat wat vandaag onomkeerbaar lijkt, morgen omkeerbaar blijkt.

Working on infinity - een documentaire over onsterfelijkheid.

Documentair fotograaf Daan Paans werkt momenteel aan een project over onsterfelijkheid. Wetenschappelijke en minder wetenschappelijke theorieën krijgen daarbij de aandacht en daarin - in het wetenschappelijke gedeelte - speelt cryonisme een rol. Omdat ook ik indertijd benaderd ben (maar het verzoek heb afgewezen) weet ik dat hij inmiddels circa een jaar bezig is en de tussenstand van het project werd geëxposeerd in projectruimte Liefhertje + de Grote Witte Reus.
Maarten Keulemans van de Volkskrant besprak de expositie op 8 maart onder de titel "De dood is ook maar een mening". Uiteraard wordt toch altijd geprobeerd cryonisten een beetje in de hoek te zetten - waarom niets geks over het Aumisme, of andere occulte groeperingen waar toch ook foto's van te zien zijn?. Nee, het ietwat zeikerige zinnetje "(...)want gebruik in cryonicskringen vooral niet het woord dood" moet toch weer even suggereren dat cryonisten bang zouden zijn voor de dood of de dood zouden willen ontkennen. Cryonisten hebben echter vooral een andere definitie, of noem het grens, van de dood: je bent pas dood als je connectome, d.i. alle informatie die je identiteit bepaalt, onomkeerbaar verloren is gegaan.
TED-lezing Sebastian Seung: I am my connectome.

Maar verder was het artikel in de Volkskrant zo rijk gelardeerd met foto's van de expositie dat je er eigenlijk niet meer naar toe hoefde.
Toch gedaan, met mede-cryonist Henry Sturman, die wél heeft meegewerkt. Voor de geprojecteerde foto van de Cryostats in het Cryonics Institute lieten Henry en ik ons fotograferen.

Ooit zitten we daar wellicht in. Niet dat ik daar naar uitkijk: zoals cryonisten graag zeggen: ingevroren worden is het op één na slechtste wat je kan overkomen. Doodgaan is echter het allerslechtste wat je kan overkomen, dus de hoop is gevestigd op een zich snel genoeg voortschrijdende wetenschap die ons leven verlengt. Daarom ontbrak ook een foto van gerontoloog Aubrey de Grey niet in de expositieruimte.
Het project "Working on Infinity" is nog "Work in Progress", net zoals overigens de Cryonics-beweging dat is - we kunnen inmiddels invriezen, we kunnen nog niet ontvriezen, dat laten we aan toekomstige generaties over.
Ik kijk uit naar de definitieve publicatie - van beide projecten :-)

Symposium on Cryonics and Brain-Threatening Disorders

On Saturday July 7, 2012, the Institute for Evidence Based Cryonics and Cryonics Northwest will organize a symposium on cryonics and brain-threatening disorders in Portland, Oregon. The symposium will start at 09:00 am at the offices of Kaos Softwear. Entrance to the event is free.

This symposium is the first event of its kind in the history of cryonics and concerns one of the most important challenges facing aging cryonicists. Please register for the event on our Facebook page so we know how many attendees to expect.

The following speakers and presentations are confirmed and more speakers / activities may be added in the future:

  Chana de Wolf – Neurogenesis in the Adult Brain and Alzheimer’s Disease
  Aubrey de Grey, Ph.D. – Repairing the Aging Brain: The SENS Approach
  Ben Best – Drugs, Supplements, and other Treatments to Mitigate and Prevent Alzheimer’s Disease
  Mike Perry, Ph.D. – Early Detection of Alzheimer’s Disease: Some Recent Progress
  Max More, Ph.D. – Survival, Identity, and the Extended Mind

Meer informatie.

Cryonics challenges human capability

Artikel uit "The Daily Beacon" - From the series Acorns and Other Seeds.
Door Anna-Lise Burnette, Columnist. 8 februari 2012.
Het artikel kabbelt wat over cryonics voor-en-tegen, maar heeft een gematigd positief eind:

And that is what, to me, makes this whole business of cryonics so fascinating. Sure, you have to wonder what kind of person wants to live “forever,” and you’ve got to wonder who assured them that the people of the future even want to be subjected to their presence. But petty concerns of “would I get along with this person if he or she weren’t dead?” are largely irrelevant. What really sticks out about these indefinitely frozen people’s personalities is this: They all must have had an incredible faith in the human mind. Not in their own (though of course that’s an assumption that you’ve got to make when you’re banking on memory preservation), but in the minds of countless people who haven’t even been born yet. Something obviously gave them hope that at some unknown point in time some scientist, somewhere, will figure out how to restore them to their former glory. Whether you agree with them or not, you have to admit that it’s a confidence booster. After all, aren’t we all of that same stock?

Nog meer over de dood van Robert Ettinger

Eerst maar staccato wat Nederlandse kranten:

  Nu.nl
  De Telegraaf
  De Stentor
  Uitvaart.nl een algemene website over uitvaarten en wat er tegenwoordig mogelijk is. (Hier staat overigens ook een artikel over Cryonics op, waarvoor ik een groot deel van de informatie verantwoordelijk ben.)

Ze zeggen min of meer allemaal hetzelfde, allemaal van hetzelfde persbericht overgeschreven natuurlijk.
Ook de Belgen schreven erover:

  De Standaard
  De Morgen
  Het Laatste Nieuws

Radiozender Kink FM vroeg mij voor een interview met Mark Met, woensdag 27 juli. Op de website werd ik aangekondigd als:
We spreken met DE Nederlandse expert op dit gebied en nee, hij heet niet Meneer de Vries.

Hier is het na te beluisteren:

Meer over Ettinger...en The Meaning of Life.

Mijn post over de dood van Robert Ettinger gisteren was heet van de naald, en voorzover ik weet de tweede wereldwijd - net geen primeur dus - maar er zijn inmiddels meer herdenkingsteksten geschreven. Zoals deze, op het relatief nieuwe CryoBlog Chronosphere.

Een ander stukje verscheen in de afdeling "Science Obitauries" van The Telegraph. Aangezien dit een gewone krant is die dus ook door "gewone" mensen - dwz: niet-cryonisten - gelezen wordt de nodige domme reacties. Niet zo interessant, behalve één, die ik anoniem zal citeren (om de schrijver niet te blameren om zijn oppervlakkigheid), vooral omdat het antwoord van cryonist Mike Darwin mij uit het hart gegrepen is. The Meaning of Life!

[Anon]Why on Earth would anyone want to be immortal? An infinite number of years featuring phone hacking revelations, or arguments about the merits of a single currency? Or a life time with arthritis/dementia? If I am to die then please don't bother freezing me, give me some peace at last!
[Mike Darwin]: OK, so now the world knows what your life is like; preoccupation with the base trivia of our age, such as Murdoch's mendacity and the economic nonsense of the Continent. But, for some of us, life is much more than that right now and it promises to have even more on offer in the future; if we choose to make it so. London, for example, is a great city with great music (often free), wonderful food, fantastic sex and some of the finest minds on the planet to converse with. That is true of many other places on earth, and nothing stops you from going walkabout to see them. If you can't think of a literally endless list of challenging and enjoyable things to do, then the failure is with you (and in you) because you have lost the most precious gifts of all; curiosity and delight in life and all the joys and sorrows it brings. If that is indeed the case, then I would be the first to say that immortality would indeed be wasted on you and I feel very sorry for you. Let us hope your agony here amongst the living is not too prolonged, because there are those of us who can use the space and the resources, and richly enjoy them in the bargain!

Robert Ettinger - "the father of cryonics" - overleden

Op de dag waarop popzangeres Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd dood werd gevonden, overleed ook Robert Ettinger - min of meer degene die het cryonics-concept heeft bedacht en gepopulariseerd - op 92-jarige leeftijd. Daarmee is hij patient nr 106 van het CI, de cryonics provider die door hemzelf is opgericht en waarvan hij jarenlang directeur is geweest.

Robert Ettinger deanimated today at around
4pm Eastern Time. He was under hospice care
and had an ice bath sitting by his bedside.
His pronouncement and initiation of cooling
was very rapid. The perfusion went well and
he is now in the cooling box.

Much more later.

-- Ben Best

Amy Winehouse werd in alle nieuws-items genoemd in één lijn met andere popidolen als Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison en Jimi Hendrix, omdat zij allemaal op 27-jarige leeftijd zijn overleden. Voor mij zit de overeenkomst in het zelf-destructieve leven dat al deze "sterren" geleid hebben, met als treurig dieptepunt Kurt Cobain, waarvan ik nooit heb begrepen wat hem voor jongeren nou tot zo'n held heeft gemaakt.

Nee, dan "mijn" held: Robert Ettinger. Zo gedreven door de waarde van het leven dat hij in de zestiger jaren het cryonics-concept bedacht. Hoewel hij waarschijnlijk niet helemaal de eerste was, heeft hij in ieder geval in zijn boek "Prospect of Immortality" dit voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. Zijn tweede boek, "Man into Superman" legde vooral uit wat je dan met dat veel langere leven zou kunnen doen. Nog niet al te lang geleden publiceerde hij zijn derde boek "Youniverse", dat vooral behandelt hoe je van het leven nú het meeste kunt maken.

Bij dit alles bleef Ettinger tot recent actief in de (online) cryonisten-gemeenschap; vrijwel dagelijks postte hij nog een intrigerende e-mail en was nooit te moe om een discussie met een jonger iemand over de haalbaarheid van cryonics (en naar zijn mening de onhaalbaarheid, of minstens onwaarschijnlijkheid van Mind Uploading) uiteen te zetten.

Er is meer dan Sex, Drugs & Rock 'n' Roll, maar daar hoor je de media niet over. Je kunt je toch beter aan Ettinger spiegelen dan aan anti-helden als Winehouse of Cobain. IMVHO :-)

Ruim twee jaar geleden, toen Ettinger 90 jaar werd, heb ik een stukje op deze website geschreven over wat Ettinger voor mij persoonlijk heeft betekend.

Giulio Prisco, voorzitter van de Spaanse Cryonisten vereniging, heeft een mooi stukje ter nagedachtenis aan Robert Ettinger op zijn weblog gepost.

Syndicate content