Hoe verloopt een suspensie-procedure?

In het algemeen moet zo snel mogelijk nadat een arts de dood heeft vastgesteld worden begonnen met de invries-procedure. Zodra de arts de dood heeft geconstateerd, wordt de patient aangesloten op een hart-long machine, om de circulatie van het bloed en zuurstof weer op gang te brengen. Dit is nodig om te zorgen dat de medicamenten die toegediend gaan worden goed door het hele lichaam verspreid kunnen worden en schade door ischemia - waardoor (hersen)-cellen afsterven - te voorkomen. Zodra de circulatie weer op gang is gebracht wordt begonnen met in ieder geval het toedienen van heparine, een anti-stollingsmiddel. Het Alcor invriesprotocol schrijft overigens nog een hele reeks andere medicamenten voor. Ondertussen wordt begonnen met het koelen, door de patient in ijs in te pakken. Verder wordt het bloed vervangen door een oplossing om het lichaam en de verschillende organen zo goed mogelijk te conserveren. Dit wordt via de halsslagader of via de dij ingebracht.