Theatergroep Nizno speelt "Frost"

Muzikale mimevoorstelling over verlangen naar leven en overleven.

Ik werd gevraagd voor de première van dit stuk door NiznO op 23 november in het OUTheater een lezing te komen geven over Cryonics. Helaas is die avond mijn agenda al ingevuld en Groningen is ook niet echt naast de deur, maar het zou goed zijn geweest als ik wel had gekund. Al is het maar om toch een paar misverstanden uit de weg te ruimen.

Cryonisten zijn mensen die zich na hun dood laten invriezen in de hoop dat ze in de toekomst weer tot leven kunnen worden gewekt. Frost van theatergroep NiznO uit Assen gaat over een vader, die als hij hoort dat hij ernstig ziek is, besluit om zich met zijn hele gezin in de diepvries terug te trekken. Hij verwacht dat ze in de toekomst, als zijn ziekte te genezen is, verder kunnen gaan waar ze gebleven waren...

Aan de ene kant is het prachtig als een stuk met een dergelijk thema gespeeld wordt: het kan een discussie openen en dat is natuurlijk nuttig. Maar dan is het wel goed dat er geen verdachtmakingen bij zitten die niet van toepassing zijn en die het publiek op het verkeerde been kunnen zetten. Zo kun je je pas laten invriezen als je - naar de huidige normen - dood bent verklaard. Dat betekent dat je hele familie meenemen in de diepvries niet aan de orde is.

Ik hoop maar dat het publiek voor het spel komt en verder geen vragen stelt.