The Church of Cryopreservation.

In en tweedelig artikel in het online magazine van de Canadian Medical Association beschrijft Michael Monette cryonics.
Deel 1: Spending eternity in liquid nitrogen pdf.
Deel 2: The Church of Cryopreservation pdf
Natuurlijk de nodige kritische kanttekeningen:

“The probabilities are so low,” says Peter Mazur, a cryobiologist and research professor at the Department of Biochemistry and Cellular and Molecular Biology at the University of Tennessee in Knoxville. “You can’t prove maybe that they’re zero — that is to say that it can’t be done — but you can I think demonstrate that the probability of its being done is so extremely low that effectively it is zero.”
But “just because there’s nothing to rule out that it can be done doesn’t mean that it can be done,” Mazur adds. “If something becomes so improbable to do, I think you have to think of it in those terms and not just whether it’s an absolute yes it can be done or no it can’t be done.”
Others are even more skeptical.
“It’s just one of these diversions that raises false expectations,” says John Baust, lead professor and director of the Institute for Biomedical Technology at Binghamton University, State University of New York. “I think individuals who are contemplating participating in this practice need to recognize that they’re really buying a lottery ticket and the odds are not particularly good.”

Een lot, ja. Dat is wat je koopt, want als je je laat begraven of cremeren ben je zeker weg. Bovendien kun je negatief denken over de mogelijkheden zoals die er tot nu toe lijken te zijn, dat neemt niet weg dat het idee van suspensie goed is - hooguit is de procedure nog niet goed genoeg om de kansen reëel te maken: laten de wetenschappers zich dus inzetten om de invries- (of, mooier woord: suspensie-)procedure te verbeteren,zodat het wél werkt.
Een ander artikel dat deze week verscheen was "The evolution of Death". Het is eigenlijk een uittreksel uit het book "The Undead" van Dick Teresi. Onder meer legt dit boek uit dat het stoppen van het hart lange tijd gezien is als het moment waarop iemand dood is, maar inmiddels gelooft niemand dat meer: harten worden overal ter wereld stilgezet en weer op gang gebracht, soms zelfs in een ander lichaam. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de hersenen, nu het criterium voor iemands dood.
Het is duidelijk dat wat vandaag onomkeerbaar lijkt, morgen omkeerbaar blijkt.