Tijdschrift "Kijk" over cryonics

Populair-wetenschappelijk tijdschrift "Kijk" heeft deze maand een artikel over cryonics, waar o.a. ik voor ben geïnterviewd, naast Mike Darwin en Ralph Merkle.

Het is allang geen eer meer interviews te mogen geven aan de pers over cryonisme; het onderwerp is zo sensationeel - kennelijk - dat iedereen er wel iets over wil schrijven, tegelijk mag het ook niet te diep gaan. Daarom mijn FAQ,wie na lezing hiervan nog een vraag wil stellen die niet eerder gesteld is, is welkom.

Quest is inmiddels twee keer geweest, de eerste keer, alweer een aantal jaren geleden, was het resultaat niet best, maar daarna beterde het blad zijn leven en verscheen er een artikel dat begrijpelijk was, maar waarin geen onjuistheden stonden. En zo hoort het ook.

Ook bij "Kijk" heb ik natuurlijk gevraagd of ik het concept mocht doorlezen. Dat mocht. Journalist Hidde Tangelder stelde zich open op en was bereid de correcties toe te passen. Echter: de redactie besloot dat het artikel wat moest worden opgeleukt, dus kreeg ik een nieuwe versie aangeboden, of ik daarmee ook akkoord ging.

Nog een klein foutje eruit gehaald en het licht op groen.

Het artikel begon in de nieuwe versie overigens met de wervende vraag:

Wat als...
...mensen die zich laten invriezen weer bij bewustzijn komen?

Niet slecht, vond ik. Zo'n artikel wil je als niet-cryonist wel lezen.

De webversie van het artikel is echter ietsiepietsie anders:

Wat als… we mensen kunnen in- en ontvriezen?

Een kniesoor die daarop let.
Maar de gedrukte versie is heel anders:

Wat als… we mensen levend kunnen in- en ontvriezen?

Dat zou ik geen ietsiepietsie meer willen noemen. Ik heb dan ook commentaar ingediend bij het webartikel. De redactie moet dat op het moment dat ik dit schrijf nog goedkeuren, daarom voor de zekerheid hier nog een keertje dat commentaar, overigens wel ietsiepietsie hersteld van een paar in de haast gemaakte taalfautjes.

Aangezien ik degene ben die door Hidde Tangelder geïnterviewd is geworden en in het artikel aan het woord kom, vind ik dat ik wel iets mag zeggen. Zoals dat meestal gaat heb ik het concept voor publicatie doorgelezen en hier en daar nog wat technisch commentaar geleverd. Het laatste concept dat ik van Tangelder kreeg begint hetzelfde als deze web-versie, maar in het (gedrukte) blad is op magische wijze het woord “levend” in de titel gekropen. “Wat al we mensen *levend* kunnen in- en ontvriezen” staat er dan ietwat hijgerig, en ik zou er zeker bezwaar tegen gemaakt hebben als ik dat in het concept was tegengekomen. Cryonisme is een wetenschappelijk experiment, waarvan de haalbaarheid nog lang niet vaststaat – dat realiseren ook cryonisten zich – en het is dan ook volstrekt niet aan de orde om mensen levend in te vriezen. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de dood. Het feit dat, als cryonisme in de (verre) toekomst een haalbare optie blijkt te zijn, hibernatie eventueel kan worden ingezet om interstellaire reizen mogelijk te maken doet hier niets aan af. Het is thans onwettelijk mensen levend in te vriezen en dat is dan ook niet wat cryonisten propageren. Ook al is “Kijk” een populair wetenschappelijk tijdschrift, het zou goed zijn als het blad zich bij de feiten zou houden; ook zonder leugens is cryonisme al sensationeel genoeg – zeker als het ook nog haalbaar zou blijken.