Nogmaals Tijdschrift "Kijk" over cryonics.

In mijn vorige blogpost heb ik bericht over mijn onvrede met de titel van het artikel in de "Kijk" van augustus.

Gelukkig heeft de redactie gereageerd en voor wat hoort wat; als ik klaag, klaag ik, maar dan moet ik ook zo fair zijn ze hun recht op weerwoord te geven. Hieronder dus:

JPK 30 juni 2012 op 16:36

@George: Het woord ‘levend’ had inderdaad niet in de kop boven het artikel moeten staan, omdat het, zoals u zegt, niet van toepassing is op cryonisme zoals dat nu gebeurt. Helaas viel ons dit pas op toen het blad al bij de drukker lag, waardoor aanpassen niet meer mogelijk was. Onze excuses hiervoor; we zullen dit rechtzetten in de volgende editie van KIJK.


Excuses aanvaard :-)